Together we are UnBreakable

Krav Maga

Krav Maga is geen traditionele martial art. Geen katas. Geen rituelen. Krav Maga is puur een zelfverdedigingssysteem waarbij alles is toegestaan. Belangrijkste uitgangspunt: “Don’t get hurt”

Krav Maga (spreek uit als KRAHV muh-GAH, wat in het Hebreeuws “contact gevecht” betekent) is een simpel, agressief, makkelijk te leren en gemakkelijk te onthouden zelfverdedigingssysteem. Krav Maga is ontwikkeld in Israël in een vijandige omgeving waarbij het voor de Israelische soldaten niet mogelijk was veel tijd te steken in het leren van zelfverdedigingstechnieken. Krav Maga is niet mooi om te zien. Het heeft geen elegante bewegingen en sluit waarschijnlijk niet aan bij het idee dat de meeste mensen hebben van een vechtkunst zoals Kung Fu, Tai Chi of Judo. Bij Krav Maga gaat het puur en alleen om simpele en agressieve bewegingen die gericht zijn op zelfverdediging. Krav Maga is, in tegenstelling tot veel andere systemen, vooral een overlevingssysteem waarbij het gaat om de persoonlijke veiligheid. Het is een moderne zelfverdedigingsmethode welke ontworpen is om gebruikt te worden tegen één of meerdere ongewapende of gewapende aanvallers. Binnen het Krav Maga bestaan dan ook geen kata’s of vormen, regels of vastgestelde combinaties voor specifieke aanvallen. Krav Maga training is vooral gericht op het aanleren van simpele zelfverdedigingstechnieken die gebaseerd zijn op de natuurlijke reacties van het menselijk lichaam. Krav Maga is daarbij een geïntegreerd systeem. Dit betekent dat geleerde technieken toepasbaar zijn in meer dan een situatie, waardoor het mogelijk is een beperkt aantal technieken te leren die werken tegen veel verschillende aanvallen. Bij Krav Maga training ligt de nadruk daarom ook meer op de principes van het systeem dan op de technieken. Dit omdat geen twee aanvallen ooit hetzelfde zullen zijn. Ook mensen zijn niet gelijk (groot/klein, dik/dun, zwaar/licht, man/vrouw e.d.). Daarnaast zal iemand die geconfronteerd wordt met een bedreiging de ene dag anders reageren dan de andere dag.

“Krav Maga. So one may walk in peace”

Waarom Krav Maga trainen bij UnBroken.

Ten eerste: onze manier van trainen!

Krav Maga is zelfverdediging. Dat betekent in onze visie dat we zo reëel als mogelijk moeten trainen, dus met steeds meer weerstand en verrassingselementen (aanvallend) en agressiviteit en tactiek (verdedigend). Hoe je traint is hoe je je op straat wel of niet kunt verdedigen. We willen niet dat je met een vals gevoel van veiligheid de sportschool uit loopt. Bij UnBroken zijn we dan ook continu bezig zijn om de leerling centraal te stellen en niet zozeer de techniek….begrijp ons niet verkeerd, techniek is belangrijk, maar nog altijd ondersteunend om je uit de situatie te redden.

Ten tweede: NO POLITICS!

Er is in Nederland (en de rest van de wereld) een grote verscheidenheid aan Krav Maga scholen en bonden. Wat opvalt is de politiek die bedreven wordt. Als je lid bent van de ene bond dan mag je NIET trainen bij een school van een andere bond. Waarom? Waar is men bang voor? Meer dan 95% van de Krav Maga technieken komt wereldwijd overeen. En de overige 5%? Dat zijn variaties op technieken. Het zijn zeker geen superieure technieken. Maar men verkoopt het soms wel zo. Nee, het is veelal gewoon eigen belang om mensen niet verder te laten kijken dan de eigen bond.
Het is eerder de instructeur en de manier van trainen die verschillend (kunnen) zijn.
Vervelend is echter dat men andere scholen of bonden als ‘minder’ af probeert te schilderen. Alsof de eigen technieken beter zouden zijn dan die van een andere school/bond. De verklaring is zeer simpel. Men is zo politiek bezig omdat Krav Maga nu eenmaal big business is voor sommige personen. En als je maar vaak genoeg herhaald dat jouw techniek beter is dan die van een andere bond dan wordt dat door beginnende Kravisten als snel aangenomen. En beginners zijn we allemaal geweest. Bij UnBroken zeggen we juist dat je ook eens ergens anders mee moet trainen.

Ten derde: de continue check op de werking van de technieken in de praktijk.

Natuurlijk zegt iedere bond/school dat. Als je echter goed kijkt naar het curriculum (geheel van technieken) van sommige bonden dan staan daar ook technieken in waar we in de praktijk weinig aan hebben. Waarom deze dan toch trainen? Omdat deze nu eenmaal in het curriculum zitten? Bij UnBroken is de gedachte en de hoop dat we continu iedere techniek ter discussie stellen. Werkt deze wel, ook onder stress? Voor zowel mannen als vrouwen, voor groot en voor klein? Als mensen denken een betere techniek te weten voor een situatie dan bespreken we die en toetsen die techniek aan de praktijk. Er is bij UnBroken geen houding van ‘Ik ben de instructeur en wat ik zeg is goed’. Het gaat er om of de techniek in de praktijk werkt op het moment dat je je in een noodsituatie bevindt. Geen mooie verhalen, maar praktijk. Dat is wat telt.
De insteek van UnBroken is dus om altijd open te zijn, technieken continu te checken op realiteit en te trainen op reële situaties. Dat is waarom je bij UnBroken Krav Maga zou willen trainen. Maar ben je lid bij UnBroken en wil je eens ergens anders gaan kijken? Vooral doen, maar herken mooie verhalen voor wat ze zijn….verhalen! We geloven in onze manier van trainen, maar laten je dat liever zelf ervaren.

Wie geeft de Krav Maga les?

Michel Windijk heeft zijn black belt gehaald bij IKMO en is als een van de zeer weinige niet Israëlische Krav Maga experts in het bezit van een instructeursdiploma van het prestigieuze Wingate Institute te Israel(waar Imi zelf zijn eerste Krav Maga cursus heeft gegeven)

Daarnaast heeft Michel een Defensie achtergrond en, voordat hij zich volledig aan de sportschool heeft gewijd, was hij 16 jaar bij de politie werkzaam waarvan een lange tijd bij 1 van de speciale eenheden. Michel heeft ruime praktijkervaring en heeft zijn Krav Maga vaardigheden vaak moeten toepassen in (zware) conflicten waarvan sommige levensbedreigend. Michel gelooft door zijn ervaringen in een no nonsense aanpak waarbij techniek belangrijk is, maar overleven nog belangrijker.

We hopen je graag te zien bij 1 van onze Krav Maga lessen!

PLAN JE PROEFLES

Neem contact met ons op en plan gratis 2 proeflessen zodat je een goed beeld krijgt van onze gym, sfeer trainers en community. Tot snel!

PLAN GRATIS JE PROEFLES